Dla firm

Zobacz, jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu hipotecznego na firmę

26

Zobacz,-jakie-dokumenty-będą-potrzebne-do-kredytu-hipotecznego-na-firmę

Jakie dokumenty musi przedłożyć do banku osoba fizyczna, a jakie przedsiębiorca, gdy chce wnioskować o kredyt hipoteczny?

W ostatnich czasach coraz więcej Polaków korzysta z atrakcyjnych kredytów hipotecznych oferowanych przez banki. Jednak droga do uzyskania takiego dodatkowego zastrzyku gotówki nie jest prosta. Przede wszystkim trzeba uzbroić się w cierpliwość i samozaparcie. Lista dokumentów, jakie należy zgromadzić, aby uzyskać kredyt hipoteczny, jest bardzo długa, dlatego warto się z nią zapoznać, zwłaszcza że istnieją znaczące różnice w przypadku osób fizycznych i przedsiębiorców.

Wymagania dotyczące osób fizycznych

Osoba fizyczna, aby starać się o kredyt hipoteczny w banku, musi przede wszystkim:

 • przedłożyć wypełniony wniosek,
 • legitymować się dwoma dokumentami tożsamości, np. dowodem osobistym i prawem jazdy,  
 • przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i o dochodach (jest to specjalny druk wydany przez bank, który wypełnia pracodawca; można go pobrać i wydrukować ze strony internetowej banku; warto pamiętać, iż takie zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia: jeżeli nie wykorzystamy tego druku w tym terminie, straci on swoją ważność),
 • przedstawić pełny wyciąg bankowy z ostatnich trzech miesięcy z konta, na które wpływa wynagrodzenie,
 • (często) przedłożyć rozliczenia PIT 37 za ostatni rok.

Wymagania dotyczące przedsiębiorców

W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Przedsiębiorcy muszą przedłożyć przede wszystkim:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
 • potwierdzenie nadania nr NIP i REGON,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i z Urzędu Skarbowego,
 • PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok wraz z PIT-em B,
 • wyciąg z rachunku bankowego firmy za ubiegły rok,
 • wyciąg z ksiąg przychodów i rozchodów, bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok.

Lista wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby dostać kredyt hipoteczny, może być jeszcze dłuższa. W dużej mierze zależy to już od polityki danego banku. Kredytodawca często wymaga od przedsiębiorcy, który stara się o kredyt hipoteczny, przedłożenia umowy przedwstępnej zawartej ze sprzedającym nieruchomość, odpisu z księgi wieczystej, dokumentu, który potwierdza prawo własności zbywcy. Zgromadzenie tych wszystkich dokumentów jest żmudne i czasochłonne. Na pocieszenie warto dodać, iż taki kredyt hipoteczny jest zawierany raz na wiele lat.