Dla firm

Bierzesz kredyt dla firmy? Sprawdź na jaki procent możesz liczyć

244

Bierzesz-kredyt-dla-firmy?-Sprawdź-na-jaki-procent-możesz-liczyć

Debet w rachunku bankowym to bardzo wygodne rozwiązanie dla klientów bankowych. Czy konto internetowe może zapewnić możliwość korzystania z debetu?

Debet w rachunku bankowym w wielu bankach przydzielany jest do każdego, nowego rachunku bankowego w z góry określonej kwocie. Pewna grupa banków zapewnia debet do konta bankowego wyłącznie na życzenie klientów. Im większe są stałe dochody użytkownika rachunku bankowego, na tym większy można liczyć debet w rachunku. Wpływa na wysokość debetu w rachunku bankowym może mieć również czas korzystania z konta osobistego. Stali klienci mogą liczyć na znacznie większe limity na koncie. O podwyższenie kwoty, z jakiej można korzystać w ramach debetu w ROR, zawsze można wnioskować do banku.

Korzyści z debetu

Debet w rachunku bankowym to wygodne rozwiązanie dla klientów banków. Gdy własne pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym się skończą, zawsze można wykorzystać dostępną w rachunku kwotę, która następnie spłacana jest w kolejnym miesiącu z wpływów na ROR. Przy debecie w rachunku trzeba brać pod uwagę, że przyszłe wpływy na rachunku zostaną pomniejszone o kwotę wykorzystanego debetu. Z drugiej strony debet jest odnawialny w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Debet w koncie internetowym

Rachunki internetowe działają nieco inaczej, niż standardowe rachunki bankowe. Po pierwsze, takie konta gwarantują zwykle nieco mniejsze opłaty związane z prowadzeniem rachunku w stosunku do rachunków bankowych, które mogą być obsługiwane za pośrednictwem oddziałów bankowych. Jednak w zakresie korzystania z linii debetowej w rachunku bankowym prowadzonym za pośrednictwem Internetu nie ma wielu różnic między rachunkiem prowadzonym przez Internet a rachunkiem standardowym. Najczęściej o debet można wnioskować po uzyskaniu pierwszych wpływów na ROR. Znacznie szybciej debet mogą uzyskać klienci, którzy określą z góry wysokość comiesięcznych wpływów na rachunek bankowy. Debet znacznie łatwiej mogą również uzyskać klienci, którzy zdecydują się na przelewanie na rachunek bankowy wypłaty każdego miesiąca.

Przy rachunkach internetowych debet można uzyskać poprzez złożenie wniosku, który można wypełnić bezpośrednio za pośrednictwem bankowego serwisu internetowego obsługującego rachunki elektroniczne. Wysokość debetu, który można uzyskać do konta internetowego, zależy od oferty konkretnego banku. Jeśli klient jest zainteresowany debet w rachunku, powinien przed założeniem konta sprawdzić ofertę poszczególnych banków, co pozwala dokładnie dowiedzieć się, na jakie kwoty debetu można liczyć oraz po jakim okresie czasu można wnioskować o debet czy podwyższyć kwoty debetu.