Dla firm

Kredyt obrotowy dla mikrofirm – jak się do tego zabrać?

231

Kredyt-obrotowy-dla-mikrofirm---jak-się-do-tego-zabrać?

Mikrofirmy są szczególnie zainteresowane kredytami obrotowymi dla firm. Jak zabrać się do starań o kredyty obrotowe?

Kredyty obrotowe przeznaczane są na bieżącą działalność firmy, na zakupy środków produkcji, pokrycie części kosztów zatrudnienia czy kosztów administracyjnych. Generalnie kredyty obrotowe powinny przedsiębiorcom zapewnić płynność finansową. Za pomocą kredytów obrotowych firmy mogą oni regulować bieżące należności, które powstają również z powodu nieopłaconych przez dłużników faktur. Są to najczęściej kredyty krótkoterminowe. Jeżeli firma pozyska taki kredyt, ma szansę na odzyskanie płynności finansowej i ratunek przed bankructwem.

Kredytów obrotowych najbardziej potrzebują małe firmy, a także tak zwane mikrofirmy, które zatrudniają po kilka osób. Jeżeli takiej mikrofirmie klienci nie zapłacą zaległych faktur, firma taka – mówiąc kolokwialnie – może zacząć zwijać interes. Zyskując kredyt obrotowy, firma wychodzi na prostą. Odzyskuje płynność finansową, może funkcjonować oraz naciskać na kooperantów. Może również sięgnąć po faktoring, gdyby dłużnicy opierali się z zapłatą. Jak zacząć starania o taki kredyt?

Najlepiej, jeżeli mikrofirma zdecyduje się na kredyt z gwarancją minimis, który funkcjonuje na rynku już od jakiegoś czasu. Oczywiście, nie każda firma może go dostać. Zainteresowanie tym kredytem jednak rośnie. Program skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich firm, które mają problemy z zabezpieczeniami czy też prowadzą działalność zbyt krótko, aby uzyskać kredyt w normalnym trybie. Jest to kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli firma ma kłopoty ze spłacaniem swoich należności, robi to BGK. Dlatego banki dużo chętniej udzielają takich kredytów.

Żeby zacząć starać się o kredyt z gwarancją minimis, należy w banku złożyć odpowiedni wniosek, który zostanie rozpatrzony na początek przez pracownika banku. Bank udzieli takiego kredytu po dokładnej analizie wiarygodności firmy, jej zdolności kredytowej, historii kredytowej. Wszelkie formalności związane z tym kredytem załatwiane są w banku, w którym złożony został wniosek kredytowy. Gdyby podobnych programów było więcej, być może nie byłoby tylu bankructw. Ważne są również kryteria udzielania tego rodzaju kredytów. Nie mogą one być zbyt rygorystyczne, bowiem chodzi o to, by pomóc małym firmom, które nie spełniają warunków udzielania kredytów obrotowych w standardowych sytuacjach i standardowej ofercie kredytowej banków.